ppk-hk.cz: AC HEATING CUP - Pohár Plzeňského kraje horských kol - PPK HK - PAL CUP

ppk-hk.cz PPK*HK PPK HK PAL CUP

ppk-hk.cz PPK*HK PPK HK PAL CUP
ČESKY
ČESKY
ENGLISH
ENGLISH
HOMEPAGE
homepage

PPK*HK - Pohár Plzeňského kraje horských kol
se řídí pravidly
ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY:Doplňující a upřesňující text pro PPK*HK 2024

24. ročník PPK*HK - Poháru Plzeňského kraje HK - se skládá z těchto šesti závodů:

 1. Sunday April 21st - Domažlice
  GRAND PRIX of DOMAŽLICE MTB
 2. Wednesday May 1st - Město Touškov
  GRAND PRIX of MĚSTO TOUŠKOV
 3. Saturday May 11th - Rakovník
  LOKO MTB cup
 4. Saturday June 22nd - Klatovy
  GRAND PRIX of KLATOVY
 5. Saturday September 21st - SK Rapid Pilsen
  GRAND PRIX of MSBA
 6. Sunday September 29th - Pec
  MTB ČERCHOV - Mass Start Hill Climb *

* závod určen pouze pro kategorie žákyně/žáci I až ženy/muži
Ostatní závody PPK*HK jsou vypsány pro všechny kategorie.

Kategorie 2024 (dle roku narození):

 • pushbikers: 2020 and younger (4 years and younger)
 • girls 6: 2018 and younger (6 years and younger)
 • boys 6: 2018 and younger (6 years and younger)
 • girls 7-8: 2016-2017 (7-8 years)
 • boys 7-8: 2016-2017 (7-8 years)
 • girls 9-10: 2014-2015 (9-10 years)
 • boys 9-10: 2014-2015 (9-10 years)
 • pupil-w I: 2012-2013 (11-12 years)
 • pupil-m I: 2012-2013 (11-12 years)
 • pupil-w II: 2010-2011 (13-14 years)
 • pupil-m II: 2010-2011 (13-14 years)
 • cadet-w: 2008-2009 (15-16 years)
 • cadet-m: 2008-2009 (15-16 years)
 • junior-w: 2006-2007 (17-18 years)
 • junior-m: 2006-2007 (17-18 years)
 • women: 2005 and older (19 years and older)
 • men19: 1995-2005 (19-29 years)
 • men30: 1985-1994 (30-39 years)
 • men40: 1975-1984 (40-49 years)
 • men50: 1974 and older (50 years and older)

OFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE HORSKÝCH KOL
(Plzeňského Krajského Svazu Cyklistiky)

V roce 2024 bude v rámci závodu Klatovy
GRAND PRIX of KLATOVY konaného dne June 22nd vyhlášen Oficiální Mistr Plzeňského kraje horských kol


Podmínky zisku titulu MISTR PLZEŇSKÉHO KRAJE HORSKÝCH KOL Plzeňského Krajského Svazu Cyklistiky:
1) Kategorie žákyně I, žáci I, žákyně II, žáci II, kadetky, kadeti, juniorky, junioři, ženy, muži19, muži30, muži40 a muži50
Nutná podmínka:
... a) LICENCE ČSC (UCI) vydaná závodníkovi prostřednictvím klubu registrovaného v Plzeňském kraji (PKSC)
(Číslo licence MUSÍ být uvedeno při registraci závodníka do závodu, bez uvedeného čísla licence v databázi závodu nebude závodník vyhlášen MISTR PLZEŇSKÉHO KRAJE!)

2) Kategorie kluci/holky (do 10let)
Nutná podmínka:
... a) závodník je členem klubu registrovaného v Plzeňském kraji (PKSC)
... b) nebo trvalé bydliště závodníka v Plzeňském kraji v případě, že závodník není členem žádného klubu

Cyklistické kluby registrované v Plzeňském kraji (PKSC):
... bude upřesněno v průběhu sezóny ...

LICENCE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY (ČSC):

Pro kategorie žákyně I, žáci I, žákyně II, žáci II, kadetky, kadeti, juniorky, junioři, ženy, muži19, 30, 40 a 50 musí být licence ČSC/UCI při registraci uvedena
Kategorie holky, kluci do 10 let licenci ČSC/UCI uvádět nemusí
Jméno a příjmení uvedené na Licenci UCI/ČSC se musí shodovat se jménem a příjmením při registraci závodníka do závodu PPK*HK.

PRO KAŽDÝ ZÁVOD POHÁRU PLZEŇSKÉHO KRAJE PLATÍ:

Časy startů a vyhlášení uvedené v propozicích k závodu jsou orientační.
Hlavní rozhodčí závodu spolu s ředitelem závodu si vyhrazují právo úpravy počtů kol a časového harmonogramu dle aktuálního stavu tratí a počtu přihlášených závodníků do jednotlivých kategorií.
Po uplynutí časového limitu závodu kategorie mohou dojíždějící závodnící být stahováni mimo cílovou rovinku.
Časový limit bude pro každou kategorii stanoven hlavním rozhodčím ve spolupráci s ředitelem závodu.
Závod končí projetím vítěze kategorie cílem, po předjetí o kolo se zbytek kol nedokončuje.
Účastníci do 18let startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu!
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná Pravidla ČSC a tohoto doplňovacího textu.

NOVINKY REGISTRACE, STARTOVNÍ ČÍSLA + ŘAZENÍ NA STARTU:

Definice pojmů:
UKONČENÍ ON-LINE REGISTRACE na webu:
- je znemožněna ON-LINE registrace na webu.
PLATNÁ REGISTRACE:
- je provedena ON-LINE registrace + zaplacené startovné předem na účet!
UZAVŘENÍ ON-LINE REGISTRACE:
je UKONČENÍ ON-LINE REGISTRACE na webu + 3 (tři) hodiny na poslední platby startovného.
Vysvětlení: UKONČENÍ ON-LINE REGISTRACE na webu je ve 12:00 (vždy den před konáním závodu). Pak 3 hodiny poté, v 15:00, bude oficiálně UZAVŘENA ON-LINE REGISTRACE a bude zahájen proces přidělování startovních čísel.

Řazení na startu je dle žebříčku UCI + celkových výsledků PPK*HK - NOVĚ DLE PŘIŘAZENÝCH STARTOVNÍCH ČÍSEL - pouze s PLATNOU REGISTRACÍ.
Každá kategorie bude mít od sezóny 2024 svoji číselnou řadu (podobně jako na ČP) a nejnižší číslo řady bude mít nejlépe hodnocený závodník celkových výsledků seriálu, dané kategorie (např. 801). A tento závodník pak půjde na startovní rošt jako první … 802 jako druhý, 803 třetí, atd.
Důležité:
Toto platí pouze pro závodníky, kteří mají v době 'UZAVŘENÍ ON-LINE REGISTRACE' 'PLATNOU REGISTRACI'
Na pozdější příchozí platby nebude brán zřetel z pohledu přiřazených startovních čísel a následného řazení na startu. Závodníkovi, který sice bude ON-LINE registrován, ale jeho startovné bude připsáno na bankovní účet až po 'UZAVŘENÍ ON-LINE REGISTRACE', bude přiřazeno startovní číslo, ale až první volné v řadě, např. 842 a na startovní rošt půjde jako 42.

PLACENÍ AŽ NA MÍSTĚ: ON-LINE registrovaní s placením startovného až v den závodu při prezenci budou postaveni na konec startovního pole bez ohledu na jejich průběžné pořadí.
PŘÍCHOZÍ: registrovaní až v den závodu při prezenci budou postaveni na konec startovního pole bez ohledu na jejich průběžné pořadí.

BODOVÉ HODNOCENÍ:

 • 1. místo ... 34b
 • 2. místo ... 31b
 • 3. místo ... 28b
 • 4. místo ... 25b
 • 5. místo ... 23b
 • 6. místo ... 21b
 • 7. místo ... 19b
 • 8. místo ... 18b
 • 9. místo ... 17b
 • 10.-25. místo po 1 bodu sestupně

BONUSOVÉ HODNOCENÍ:

K bodovému hodnocení v každém závodě se bude přidávat BONUS v podobě bodů dle počtu STARTUJÍCÍCH závodníků v kategorii
Příklad:
V kategorii startuje 20 závodníků – to je + 20 bodů pro 1., 19b pro 2., 18b pro 3., atd.
V kategorii startuje 30 závodníků – to je + 30 bodů pro 1., 29b pro 2., 28b pro 3., atd.
Bonusové hodnocení zajistí, že i poslední závodník v kategorii získává alespoň 1 bod.

BODOVÁNÍ:

Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech PPK*HK 2024 vypsaných pro jejich kategorii.

MAXIMÁLNÍ POČET ZAPOČÍTANÝCH BODŮ SE ŘÍDÍ TÍMTO KLÍČEM:
A) v sezóně se uskuteční celkem 6 závodů:
..... do celkového pořadí kategorie se započítávají všechny bodové zisky.
B) v sezóně se uskuteční 7 až 9 závodů:
..... do celkového pořadí kategorie se započítává maximálně 'X - 1' bodových zisků, kde 'X' je počet uskutečněných závodů
C) v sezóně se uskuteční 10 nebo více závodů:
..... do celkového pořadí kategorie se započítává maximálně 'X - 2' bodových zisků, kde 'X' je počet uskutečněných závodů

Vítězem PPK*HK 2024 se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
#1: lepší umístění v mistrovském závodě
#2: vyšší počet absolvovaných a dokončených závodů
#3: Lepší dosažené bodové ohodnocení a jejich vyšší počet

'POSTARŠENÍ' bikera/ky

Je možné bikera či bikerku (holky6/kluci6 až juniorky/juniorky) 'postaršit', tedy dovolit, aby startoval/a ve vyšší kategorii než svým ročníkem narození patří.
Vyšší kategorií se rozumí postup pouze o jednu kategorii - např biker startující automaticky v žáci I může být 'postaršen' do kategie žáci II, ale nikoli do kategorie kadeti.
Takový 'postaršený/á' biker/ka bude startovat JEN ve vyšší kategorii - KAŽDÝ BIKER/KA MŮŽE STARTOVAT POUZE V JEDNÉ KATEGORII V JEDNOM ZÁVODĚ.
Žádost o 'Postaršení' vždy podává rodič nebo zástupce starší 18-ti let nebo představitel klubu, a to písemně na e-mail info(zavináč)pal-mtb.cz.
Postaršený závodník musí ve starší kategorii odjet zbývající závody seriálu. Pro další sezónu je nutné opětovně žádat o 'Postaršení'. Výjímky z těchto Pravidel řeší Rada PPK*HK individuálně.

PŘIHLÁŠENÍ do závodu * PREZENCE * STARTOVNÉ:

Registrovat se do závodu seriálu AC HEATING CUP - Pilsen Region MTB CUP 2024 je možné POUZE na webu časomíry seriálu hynekmusil.cz nebo v místě a v den konání závodu

Registrovat se do závodu seriálu AC HEATING CUP - Pilsen Region MTB CUP 2024 na jiném webu NENÍ MOŽNÉ

Startovné pro jednotlivé kategorie je stanoveno pořadatelem konkrétního závodu
- více Propozice k závodu - www.ppk-hk.cz...

VARIABILNÍ SYMBOL je vygenerován po ON-LINE registraci závodníka či závodníků zde na webu.
Bude Vám obratem zaslán e-mailem, jako Potvrzení ON-LINE registrace do závodu. Zároveň v tomto e-mailu naleznete i přesnou částku Startovného a bankovní účet.
Tento VARIABILNÍ SYMBOL slouží jako jediná identifikace závodníka a zároveň určuje, na který závod se závodník/ci registrují. Je nezbytně nutné tento VARIABILNÍ SYMBOL (všech 10 (deset) číslic) zadat do Příkazu k platbě. Nezadávejte žádný jiný číselný kód (např. RČ). Ani nenechávejte políčko VARIABILNÍ SYMBOL prázdné. Platba Vám bude vrácena jako neidentifikovatelná.
V případě, že nemáte z nějakého důvodu VARIABILNÍ SYMBOL, neváhejte se obrátit na správce dat Hynka MUSILA (info@pal-mtb.cz).

MOŽNOSTI REGISTRACE A ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:
1) ON-LINE REGISTRACE do závodu a platba Startovného na účet za zvýhodněných podmínek - DOPORUČUJEME
Na závody seriálu AC HEATING CUP - Pilsen Region MTB CUP 2024 je možno registrovat se ON-LINE s následnou platbou Startovného za zvýhodněných podmínek
K ON-LINE registraci do závodu je možné využít dva postupy:

a) Registrace závodníka či celé rodiny ON-LINE přes HDREGISTRY - DOPORUČUJEME:
Podmínkou je, že je závodník příp celá jeho rodina nebo rovnou celý klub, registrován v databázi závoďáků HDREGISTRY ... více info: www.hynekmusil.cz
ON-LINE registrace se dokončí velmi snadno zadáním kódu z HDREGISTRY, kliknutím na 'POKRAČUJ', odfajfknutím jména bikera, případně dalších členů rodiny nebo klubu - HOTOVO, snadný a rychlý ...
Jako potvrzení se odešle JEDEN e-mail Potvrzení ON-LINE přihlášení, s jednou částkou a jedním VARIABILNÍM SYMBOLEM za libovolný počet přihlášených, tento počet je dán shodným e-mailem u všech členů rodiny či klubu či vícero spřátelených rodin (možnosti jsou rozmanité) ... Prostě s HDREGISTRY je to mnohem jednodušší.
Od roku 2019 je to jediný způsob, jak zaplatit za vícero přihlášených jednou platbou - Jediná možná HROMADNÁ PLATBA

b) Registrace závodníka klasicky vyplněním formuláře:
Na rozdíl od přihlášení s HDREGISTRY, se vždy může přihlásit JEN jeden závodník - pro celou rodinu či klub pak celý postup musí opakovat a opakovat
Jeden přihlášený, jeden e-mail Potvrzení ON-LINE přihlášení, jedna platba s jedním VARIABILNÍM SYMBOLEM
DŮLEŽITÉ: Již není možná HROMADNÁ platba mimo HDREGISTRY, na oznámení o zaplacení Startovného za více závodníků, přihlášených mimo HDREGISTRY, již nebude brán zřetel.
Pro čtyřčlennou rodinu:
... 4x vyplnit formulář, 4 e-maily Potvrzení ON-LINE přihlášení, 4 platby se 4-mi variabilními symboly ...

2) ON-LINE REGISTRACE do závodu a platba Startovného až na místě v den konání závodu
Pro ON-LINE přihlašování do závodu platí stejné jako v části 1), konkrétně možnosti a) a b)
Startovné placené až v den závodu při Prezenci bude navýšeno o poplatek 50,- Kč

3) REGISTRACE do závodu a platba Startovného až na místě v den konání závodu
V místě a v den konání závodu je možné se Přihlásit a zaplatit Startovné
Startovné placené až v den závodu S REGISTRACÍ při Prezenci bude navýšeno o poplatek 150,- Kč

PŘEHLED STARTOVNÉHO PŘEHLEDNĚ
Základní Startovné:
- holky/kluci 6 až holky/kluci 9-10 … 200,- Kč
- žákyně/žáci I a žákyně/žáci II … 300,- Kč
- ostatní kategorie … 350,- Kč
UPOZORNĚNÍ: sledujte pozorně propozice k jednotlivým závodům, Základní Startovné se může lišit, jeho konkrétní výše pro jednotlivé kategorie je plně v kompetenci Pořadatele.


PREZENCE ÚČASTNÍKŮ ZÁVODU:
Prezence účastníků závodu seriálu AC HEATING CUP - Pilsen Region MTB CUP 2024 vždy probíhá v den a v místě konání závodu, začátek Prezence je dán Propozicemi jednotlivých závodů, Prezence musí být provedena nejpozději 30 minut před startem kategorie účastníka
- sledujte pozorně Propozice k jednotlivým závodům zde na webu, v části PROPOZICE (vlevo v hlavním menu)

Prezence účastníků závodu spočívá:
ad 1) - ve vyzvednutí startovního čísla a podpisu účastníka či jeho zákonného zástupce - jednoduché a velmi rychlé - DOPORUČUJEME
ad 2) - ve vyzvednutí startovního čísla, zaplacení Startovného + 50,- Kč a podpisu účastníka či jeho zákonného zástupce
ad 3) - v zápisu dat účastníka, vyzvednutí startovního čísla, zaplacení Startovného + 150,- Kč a podpisu účastníka či jeho zákonného zástupce
- je nutno brát v úvahu, že zadávání dat účastníka (jméno, ročník, klub/obec) je velmi zdlouhavé a předem upozorňujeme na možnost chyb pořadatele přepisováním dat do Přihlašovacího formuláře a na následnou možnost chyb časomíry přepisováním dat z Přihlašovacího formuláře do Programu časomíry - pořadatel ani časomíra nenese žádnou odpovědnost za případné způsobené škody vinou takovýchto chyb ... Každý má možnost se ON-LINE přihlásit a uvést korektní data!!!

Všeobecná ustanovení:

Všichni účastníci závodů (závodníci a jejich doprovod) jsou povinni dodržovat platná
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD HORSKÝCH KOL ČSC (czechcyclingfederation.com)

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky
Používání ochranné přilby je povinné!
Závodník je povinen dodržovat organizační pokyny pořadatelů.
Rodiče by měli před závodem znát aktuální zdravotní stav dítěte a podrobit ho odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění.
V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán. Pořadatel závodu má právo správnost údajů ověřovat
Závodník souhlasí s pořizováním fotografií a jiných zvukových a obrazových záznamů své osoby po celé trati a v areálu závodu, a to v den konání závodu, a s jejich zveřejňováním za účelem propagace seriálu AC HEATING CUP - Pilsen Region MTB CUP 2024, a to zejména, avšak nikoli výhradně, na webu AC HEATING CUP - Pilsen Region MTB CUP 2024 (www.pal-mtb.cz), ve facebookové skupině AC HEATING CUP - Pilsen Region MTB CUP 2024, na propagačních materiálech AC HEATING CUP - Pilsen Region MTB CUP 2024, na portálech cyklistických a zpravodajských webů apod., a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno osoby resp. osob zobrazených na fotografiích a jiných zvukových a obrazových záznamech. Stejné ustanovení se přiměřeně použije i pro doprovod závodníků a diváky
Závod končí průjezdem vítěze kategorie cílem a bodují i jedinci se ztrátou kola/kol. Při současném startu více kategorií (dospělácké kategorie) si každá kategorie jede svůj závod - Každá kategorie má svého vítěze a tím se řídí toto pravidlo o konci závodu. Každý závodník startující v závodě s více kategoriemi si sám primárně hlídá své pořadí ve své kategorii.

* Závodník bude diskvalifikován,
- jestliže bude startovat ve více kategoriích jednoho závodu. Každý může startovat pouze ve své kategorii, do které patří dle ročníku narození - neplatí pro 'Postaršení' bikera/bikerky ... viz výše
- jestliže se nepřihlásí do správné kategorie, a to i neúmyslně. Platí především pro 'Příchozí', kteří nejsou ON-LINE přihlášeni. Výjimkou je závodník, který je pozván Vedením PPK*HK nebo Ředitelem závodu. Neplatí pro 'Postaršení' bikera/bikerky ... viz výše.
- jestliže nebude mít zcela viditelné startovní číslo umístěné na řídítkách, jasně viditelné z čelního pohledu.
- jestliže bude startovní číslo řezat či zakrývat, zvláště rukama při průjezdu cílového prostoru. (více: Pravidla ČSC - 1.6 IDENTIFIKACE ZÁVODNÍKŮ, především 1.6.6)

Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit časomíře, nebo řediteli závodu.
Časomíra neručí za správnost výsledků, pokud nebude startovní číslo závodníka jasně viditelné na cílové čáře a v prostoru 15 metrů před ní!
Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí. Všechna kola použitá na závodech musí být poháněna pouze lidskou silou a nesmí mít větší průměr než 29. Cyklokrosová kola jsou zakázaná!
Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva. Závodníci se řadí ve vyhrazeném prostoru u startu dle průběžného pořadí, pokud jsou přihlášeni ON-LINE před závodem, a dle pokynu pořadatele. Následuje prezentace jednotlivých účastníků. Minutu před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní a cílový koridor. Závodník se řídí pokyny pořadatele. Rodiče a doprovod závodníků nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať
Pořadatel závodu si vyhrazuje právo postavit v kategoriích Ženy, U23, Elite, Masters40, Masters50 do první řady na startu až 3 závodníky (za všechny zmíněné kategorie dohromady) z řad VIP, sponzorů, patronů apod. Závodník, který se osobně nezúčastní vyhlašování výsledků, ztrácí nárok na výhru. Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel je oprávněn provádět případné změny v ustanovení tohoto rozpisu.

Závodník porušuje pravidla:

viz VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD HORSKÝCH KOL ČSC (czechcyclingfederation.com)

Možnosti potrestání porušení pravidel:

viz VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD HORSKÝCH KOL ČSC (czechcyclingfederation.com)

Podání protestu:

viz VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD HORSKÝCH KOL ČSC (czechcyclingfederation.com)

Závody jsou určeny především pro širokou cyklistickou veřejnost!

AC HEATING CUP