ppk-hk.cz: AC HEATING CUP - Pohár Plzeňského kraje horských kol - PPK HK - PAL CUP

ppk-hk.cz PPK*HK PPK HK PAL CUP

ppk-hk.cz PPK*HK PPK HK PAL CUP
ČESKY
ČESKY
ENGLISH
ENGLISH
DOMŮ
domů

PPK*HK - Pohár Plzeňského kraje horských kol
se řídí pravidly
ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY:Doplňující a upřesňující text pro PPK*HK

23. ročník PPK*HK - Poháru Plzeňského kraje HK - se skládá z těchto desíti závodů:

 1. Sobota 25. března 2023 - Stříbro
  VELKÁ CENA KION GROUP
 2. Neděle 23. dubna 2023 - Město Touškov
  VELKÁ CENA MĚSTA TOUŠKOVA
 3. Sobota 6. května 2023 - Rakovník
  LOKO MTB cup
  MISTROVSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE (SČSC)
 4. Neděle 28. května 2023 - Domažlice
  VELKÁ CENA DOMAŽLIC MTB
 5. Sobota 17. června 2023 - Klatovy
  VELKÁ CENA KLATOV
 6. Neděle 25. června 2023 - ŠPIČÁK
 7. PÁ-SO-NE 4.-5.-6.8.2023 - Břasy-Stupno
  UCI C2 SWIETELSKY Stupno
  HORSKÁ KOLA STUPNO
  MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (PKSC)
 8. Sobota 26. srpna 2023 - Aš
  VELKÁ CENA SMRČIN
 9. Neděle 10. září 2023 - Pec - Hromadný závod do vrchu
  MTB ČERCHOV
 10. sobota 16. září 2023 - SK Rapid Plzeň
  VELKÁ CENA MSBA

* závod MTB Čerchov je určen pouze pro kategorie žáci/žákyně I až masters50/ženy
Ostatní závody PPK*HK jsou vypsány pro všechny kategorie.

Kategorie 2023 (dle roku narození):

  Klasické olympijské XCO: kategorie OPEN:
 • holky 6: 2017 a ml (6 let a ml)
 • kluci 6: 2017 a ml (6 let a ml)
 • holky 7-8: 2015-2016 (7-8 let)
 • kluci 7-8: 2015-2016 (7-8 let)
 • holky 9-10: 2013-2014 (9-10 let)
 • kluci 9-10: 2013-2014 (9-10 let)
 • Klasické olympijské XCO: POUZE LICENCE ČSC-UCI:
 • žákyně I: 2011-2012 (11-12 let)
 • žáci I: 2011-2012 (11-12 let)
 • žákyně II: 2009-2010 (13-14 let)
 • žáci II: 2009-2010 (13-14 let)
 • kadetky: 2007-2008 (15-16 let)
 • kadeti: 2007-2008 (15-16 let)
 • juniorky: 2005-2006 (17-18 let)
 • junioři: 2005-2006 (17-18 let)
 • XCO ženy: 2004 a st (19 let a st)
 • XCO muži: 2004 a st (19 let a st)
 • XCO: kategorie HOBBY + příchozí, tzv. 'o pivo' BEZ LICENCE:
 • hobby: 2004 a st (19 let a st)


 • BIG XCO*: kategorie OPEN:
 • ženy: 1989-2004 (19-34 let)
 • ženy35: 1988 a st (35 let a st)
 • expert: 1989-2004 (19-34 let)
 • masters35: 1974-1988 (35-49 let)
 • masters50: 1973 a st (50 let a st)

 • BIG XCO: kategorie GRAVEL**:
 • muži: 2004 a st (19 let a st)
 • ženy: 2004 a st (19 let a st)

 • BIG XCO: kategorie BĚH***:
 • muži: 2004 a st (19 let a st)
 • ženy: 2004 a st (19 let a st)
* - NEPLATÍ PRO ZÁVODY VC MĚSTA TOUŠKOVA - nebude BIG XCO
** - NEPLATÍ PRO ZÁVODY VC MĚSTA TOUŠKOVA - tyto kategorie nebudou startovat
*** - DLE MOŽNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ - Sledujte pozorně propozice před závodem
- - aktuálně: Běžecké závody nebudou v Touškově, Domažlicích a v Plzni

OFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE HORSKÝCH KOL
(Plzeňského Krajského Svazu Cyklistiky)

V roce 2023 bude v rámci závodu Břasy-Stupno
UCI C2 SWIETELSKY Stupno
HORSKÁ KOLA STUPNO
MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (PKSC) konaného dne 4.-5.-6.8.2023 vyhlášen Oficiální Mistr Plzeňského kraje horských kol


Podmínky zisku titulu MISTR PLZEŇSKÉHO KRAJE HORSKÝCH KOL Plzeňského Krajského Svazu Cyklistiky:
1) Kategorie žákyně I, žáci I, žákyně II, žáci II, kadetky, kadeti, juniorky, junioři, XCO ženy, elite(L), masters35(L) a masters50(L)
Nutná podmínka:
... a) LICENCE ČSC (UCI) vydaná závodníkovi prostřednictvím klubu registrovaného v Plzeňském kraji (PKSC)
(Číslo licence MUSÍ být uvedeno při registraci závodníka do závodu, bez uvedeného čísla licence v databázi závodu nebude závodník vyhlášen MISTR PLZEŇSKÉHO KRAJE!)

2) Kategorie kluci/holky (do 10let)
Nutná podmínka:
... a) závodník je členem klubu registrovaného v Plzeňském kraji (PKSC)
... b) nebo trvalé bydliště závodníka v Plzeňském kraji v případě, že závodník není členem žádného klubu

Cyklistické kluby registrované v Plzeňském kraji (PKSC):
... bude upřesněno v průběhu sezóny ...

LICENCE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY (ČSC):

Pokud má závodník platnou Licenci ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY (ČSC - UCI),
musí ji při registraci do každého XCO závodu PPK*HK uvádět
- platí pouze pro kategorie žákyně, žáci I až XCO ženy a XCO muži, kde jsou licence ČSC - UCI povinné

Ostatní kategori licenci ČSC - UCI uvádět nemusí (holky, kluci do 10 let a závodníci na BCO, Gravel ani běžci)
Dále, v případě platné Licence ČSC, se musí jméno a příjmení uvedené na platné Licenci ČSC shodovat se jménem a příjmením při registraci závodníka do závodu PPK*HK.

ŘAZENÍ NA STARTOVNÍ ROŠT:

Doplnění Pravidel ČSC – 1.5.4 – Start:
a) Závodníci v kategoriích, pro které je sestaven žebříček UCI – juniorky, junioři, XCO ženy a XCO muži (pro VC Města Touškova kategorie ženy, elite(L), příp. masters35(L)) - budou řazeni takto:
a1) nejprve na startovní rošt budou vyzváni závodníci registrovaní ON-LINE dle aktuálního žebříčku UCI
a2) dále závodníci registrovaní ON-LINE, kteří nefigurují v žebříčku UCI, dle umístění v PPK*HK – více upřesněno níže*
a3) na závěr startovního roštu budou řazeni registrovaní až na místě – tzv. Příchozí

b) Závodníci v kategoriích, pro které není sestaven žebříček UCI – ostatní kategorie XCO, BCO a běžci - budou řazeny takto:
b1) nejprve na startovní rošt budou vyzváni závodníci registrovaní ON-LINE dle umístění v PPK*HK – více upřesněno níže*
b2) na závěr startovního roštu budou řazeni registrovaní až na místě – tzv. Příchozí

*UPŘESNĚNÍ ŘAZENÍ NA STARTOVNÍ ROŠT DLE UMÍSTĚNÍ V PPK*HK:
I. První závod sezóny PPK*HK, pokud jím není časovka:
Ia) dětské, žákovské a juniorské kategorie (vč. kadetky/kadeti):
Řazení bude dle celkových výsledků předchozího ročníku systémem 2 + 1 – nejprve 2 nejúspěšnější závodníci ‚starší‘ (v předchozím ročníku ‚mladší‘) + nejúspěšnější závodník ‚mladší‘ (v předchozím ročníku ‚starší‘ v nižší kategorii). Dále následují 3. a 4. nejúspěšnější ‚starší‘ + 2. nejúspěšnější ‚mladší‘. Atakdále.
Ib) ostatní kategorie: podobným systémem 10 + 5
II. Další závody PPK*HK:
Závodníci budou řazeni dle aktuálního průběžného pořadí v PPK*HK

Bodové hodnocení:

 • 1. místo ... 34b
 • 2. místo ... 31b
 • 3. místo ... 28b
 • 4. místo ... 25b
 • 5. místo ... 23b
 • 6. místo ... 21b
 • 7. místo ... 19b
 • 8. místo ... 18b
 • 9. místo ... 17b
 • 10.-25. místo po 1 bodu sestupně

Bonusové hodnocení:

K bodovému hodnocení v každém závodě se bude přidávat BONUS v podobě bodů dle počtu STARTUJÍCÍCH závodníků v kategorii
Příklad:
V kategorii startuje 20 závodníků – to je + 20 bodů pro 1., 19b pro 2., 18b pro 3., atd.
V kategorii startuje 30 závodníků – to je + 30 bodů pro 1., 29b pro 2., 28b pro 3., atd.
Bonusové hodnocení zajistí, že i poslední závodník v kategorii získává alespoň 1 bod.

Bodování:

Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech PPK*HK 2023 vypsaných pro jejich kategorii.
Při 100% bodové účasti se nejhorší výsledek škrtá podle tohoto klíče:
A) v sezóně se uskuteční celkem 5 závodů: žádný výsledek se neškrtá,
..... do celkového pořadí kategorie se započítájí všechny bodové zisky.
B) v sezóně se uskuteční 6 až 9 závodů: jeden nejhorší výsledek se škrtá,
..... do celkového pořadí kategorie se započítájí maximálně 'X - 1' bodových zisku, kde 'X' je počet uskutečněných závodů
C) v sezóně se uskuteční 10 nebo více závodů: dva nejhorší výsledky se škrtají,
..... do celkového pořadí kategorie se započítájí maximálně 'X - 2' bodových zisku, kde 'X' je počet uskutečněných závodů

- pokud pro některé věkové kategorie nejsou vypsány všechny závody, platí pro tyto stejné pravidlo jako pro ostatní kategorie
..... příklad: v sezóně se uskutečnilo 10 závodů, platí C), dva nejhorší výsledky se škrtají, platí i pro mladší kategorie, které měli 9 uskutečněných závodů, započte se jim max 7 bodových zisků .....Vítězem PPK*HK 2023 se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
#1: lepší umístění v mistrovském závodě
#2: vyšší počet absolvovaných a dokončených závodů
#3: Lepší dosažené bodové ohodnocení a jejich vyšší počet

'POSTARŠENÍ' bikera/ky

Je možné bikera či bikerku (holky6/kluci6 až juniorky/juniorky) 'postaršit', tedy dovolit, aby startoval/a ve vyšší kategorii než svým ročníkem narození patří.
Vyšší kategorií se rozumí postup pouze o jednu kategorii - např biker startující automaticky v žáci I může být 'postaršen' do kategie žáci II, ale nikoli do kategorie kadeti.
Takový 'postaršený/á' biker/ka bude startovat JEN ve vyšší kategorii - KAŽDÝ BIKER/KA MŮŽE STARTOVAT POUZE V JEDNÉ KATEGORII V JEDNOM ZÁVODĚ.
Žádost o 'Postaršení' vždy podává rodič nebo zástupce starší 18-ti let nebo představitel klubu, a to písemně na e-mail info(zavináč)pal-mtb.cz.
Postaršený závodník musí ve starší kategorii odjet zbývající závody seriálu. Pro další sezónu je nutné opětovně žádat o 'Postaršení'. Výjímky z těchto Pravidel řeší Rada PPK*HK individuálně.

PŘIHLÁŠENÍ do závodu * PREZENCE * STARTOVNÉ:

Registrovat se do závodu seriálu AC HEATING CUP - Pohár Plzeňského kraje horských kol 2023 je možné POUZE na tomto webu (www.pal-mtb.cz/prihlaseni...) nebo v místě a v den konání závodu

Registrovat se do závodu seriálu AC HEATING CUP - Pohár Plzeňského kraje horských kol 2023 na jiném webu NENÍ MOŽNÉ

Startovné pro jednotlivé kategorie je stanoveno pořadatelem konkrétního závodu
- více Propozice k závodu - www.pal-mtb.cz/propozice/index.php ...

VARIABILNÍ SYMBOL je vygenerován po ON-LINE registraci závodníka či závodníků zde na webu.
Bude Vám obratem zaslán e-mailem, jako Potvrzení ON-LINE registrace do závodu. Zároveň v tomto e-mailu naleznete i přesnou částku Startovného a bankovní účet.
Tento VARIABILNÍ SYMBOL slouží jako jediná identifikace závodníka a zároveň určuje, na který závod se závodník/ci registrují. Je nezbytně nutné tento VARIABILNÍ SYMBOL (všech 10 (deset) číslic) zadat do Příkazu k platbě. Nezadávejte žádný jiný číselný kód (např. RČ). Ani nenechávejte políčko VARIABILNÍ SYMBOL prázdné. Platba Vám bude vrácena jako neidentifikovatelná.
V případě, že nemáte z nějakého důvodu VARIABILNÍ SYMBOL, neváhejte se obrátit na správce dat Hynka MUSILA (info@pal-mtb.cz).

MOŽNOSTI REGISTRACE A ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:
1) ON-LINE REGISTRACE do závodu a platba Startovného na účet za zvýhodněných podmínek - DOPORUČUJEME
Na závody seriálu AC HEATING CUP - Pohár Plzeňského kraje horských kol 2023 je možno registrovat se ON-LINE s následnou platbou Startovného za zvýhodněných podmínek
K ON-LINE registraci do závodu je možné využít dva postupy:

a) Registrace závodníka či celé rodiny ON-LINE přes HDREGISTRY - DOPORUČUJEME:
Podmínkou je, že je závodník příp celá jeho rodina nebo rovnou celý klub, registrován v databázi závoďáků HDREGISTRY ... více info: www.hynekmusil.cz
ON-LINE registrace se dokončí velmi snadno zadáním kódu z HDREGISTRY, kliknutím na 'POKRAČUJ', odfajfknutím jména bikera, případně dalších členů rodiny nebo klubu - HOTOVO, snadný a rychlý ...
Jako potvrzení se odešle JEDEN e-mail Potvrzení ON-LINE přihlášení, s jednou částkou a jedním VARIABILNÍM SYMBOLEM za libovolný počet přihlášených, tento počet je dán shodným e-mailem u všech členů rodiny či klubu či vícero spřátelených rodin (možnosti jsou rozmanité) ... Prostě s HDREGISTRY je to mnohem jednodušší.
Od roku 2019 je to jediný způsob, jak zaplatit za vícero přihlášených jednou platbou - Jediná možná HROMADNÁ PLATBA

b) Registrace závodníka klasicky vyplněním formuláře:
Na rozdíl od přihlášení s HDREGISTRY, se vždy může přihlásit JEN jeden závodník - pro celou rodinu či klub pak celý postup musí opakovat a opakovat
Jeden přihlášený, jeden e-mail Potvrzení ON-LINE přihlášení, jedna platba s jedním VARIABILNÍM SYMBOLEM
DŮLEŽITÉ: Již není možná HROMADNÁ platba mimo HDREGISTRY, na oznámení o zaplacení Startovného za více závodníků, přihlášených mimo HDREGISTRY, již nebude brán zřetel.
Pro čtyřčlennou rodinu:
... 4x vyplnit formulář, 4 e-maily Potvrzení ON-LINE přihlášení, 4 platby se 4-mi variabilními symboly ...

2) ON-LINE REGISTRACE do závodu a platba Startovného až na místě v den konání závodu
Pro ON-LINE přihlašování do závodu platí stejné jako v části 1), konkrétně možnosti a) a b)
Startovné placené až v den závodu při Prezenci bude navýšeno o poplatek 50,- Kč

3) REGISTRACE do závodu a platba Startovného až na místě v den konání závodu
V místě a v den konání závodu je možné se Přihlásit a zaplatit Startovné
Startovné placené až v den závodu S REGISTRACÍ při Prezenci bude navýšeno o poplatek 150,- Kč

PŘEHLED STARTOVNÉHO PŘEHLEDNĚ
Základní Startovné:
- holky/kluci 6 až holky/kluci 9-10 … 200,- Kč
- žákyně/žáci I a žákyně/žáci II … 250,- Kč
- ostatní kategorie … 300,- Kč
UPOZORNĚNÍ: sledujte pozorně propozice k jednotlivým závodům, Základní Startovné se může lišit, jeho konkrétní výše pro jednotlivé kategorie je plně v kompetenci Pořadatele.


PREZENCE ÚČASTNÍKŮ ZÁVODU:
Prezence účastníků závodu seriálu AC HEATING CUP - Pohár Plzeňského kraje horských kol 2023 vždy probíhá v den a v místě konání závodu, začátek Prezence je dán Propozicemi jednotlivých závodů, Prezence musí být provedena nejpozději 30 minut před startem kategorie účastníka
- sledujte pozorně Propozice k jednotlivým závodům zde na webu, v části PROPOZICE (vlevo v hlavním menu)

Prezence účastníků závodu spočívá:
ad 1) - ve vyzvednutí startovního čísla a podpisu účastníka či jeho zákonného zástupce - jednoduché a velmi rychlé - DOPORUČUJEME
ad 2) - ve vyzvednutí startovního čísla, zaplacení Startovného + 50,- Kč a podpisu účastníka či jeho zákonného zástupce
ad 3) - v zápisu dat účastníka, vyzvednutí startovního čísla, zaplacení Startovného + 150,- Kč a podpisu účastníka či jeho zákonného zástupce
- je nutno brát v úvahu, že zadávání dat účastníka (jméno, ročník, klub/obec) je velmi zdlouhavé a předem upozorňujeme na možnost chyb pořadatele přepisováním dat do Přihlašovacího formuláře a na následnou možnost chyb časomíry přepisováním dat z Přihlašovacího formuláře do Programu časomíry - pořadatel ani časomíra nenese žádnou odpovědnost za případné způsobené škody vinou takovýchto chyb ... Každý má možnost se ON-LINE přihlásit a uvést korektní data!!!

Všeobecná ustanovení:

Všichni účastníci závodů (závodníci a jejich doprovod) jsou povinni dodržovat platná
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD HORSKÝCH KOL ČSC (czechcyclingfederation.com)

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky
Používání ochranné přilby je povinné!
Závodník je povinen dodržovat organizační pokyny pořadatelů.
Rodiče by měli před závodem znát aktuální zdravotní stav dítěte a podrobit ho odbornému vyšetření sportovním lékařem. Doporučujeme uzavření úrazového pojištění.
V případě špatně nebo neúplně vyplněné přihlášky se startující vystavuje riziku, že jeho výsledek nebude započítán. Pořadatel závodu má právo správnost údajů ověřovat
Závodník souhlasí s pořizováním fotografií a jiných zvukových a obrazových záznamů své osoby po celé trati a v areálu závodu, a to v den konání závodu, a s jejich zveřejňováním za účelem propagace seriálu AC HEATING CUP - Pohár Plzeňského kraje horských kol 2023, a to zejména, avšak nikoli výhradně, na webu AC HEATING CUP - Pohár Plzeňského kraje horských kol 2023 (www.pal-mtb.cz), ve facebookové skupině AC HEATING CUP - Pohár Plzeňského kraje horských kol 2023, na propagačních materiálech AC HEATING CUP - Pohár Plzeňského kraje horských kol 2023, na portálech cyklistických a zpravodajských webů apod., a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno osoby resp. osob zobrazených na fotografiích a jiných zvukových a obrazových záznamech. Stejné ustanovení se přiměřeně použije i pro doprovod závodníků a diváky
Závod končí průjezdem vítěze kategorie cílem a bodují i jedinci se ztrátou kola/kol. Při současném startu více kategorií (dospělácké kategorie) si každá kategorie jede svůj závod - Každá kategorie má svého vítěze a tím se řídí toto pravidlo o konci závodu. Každý závodník startující v závodě s více kategoriemi si sám primárně hlídá své pořadí ve své kategorii.

* Závodník bude diskvalifikován,
- jestliže bude startovat ve více kategoriích jednoho závodu. Každý může startovat pouze ve své kategorii, do které patří dle ročníku narození - neplatí pro 'Postaršení' bikera/bikerky ... viz výše
- jestliže se nepřihlásí do správné kategorie, a to i neúmyslně. Platí především pro 'Příchozí', kteří nejsou ON-LINE přihlášeni. Výjimkou je závodník, který je pozván Vedením PPK*HK nebo Ředitelem závodu. Neplatí pro 'Postaršení' bikera/bikerky ... viz výše.
- jestliže nebude mít zcela viditelné startovní číslo umístěné na řídítkách, jasně viditelné z čelního pohledu.
- jestliže bude startovní číslo řezat či zakrývat, zvláště rukama při průjezdu cílového prostoru. (více: Pravidla ČSC - 1.6 IDENTIFIKACE ZÁVODNÍKŮ, především 1.6.6)

Jestliže závodník odstoupí z jakéhokoliv důvodu ze závodu, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit časomíře, nebo řediteli závodu.
Časomíra neručí za správnost výsledků, pokud nebude startovní číslo závodníka jasně viditelné na cílové čáře a v prostoru 15 metrů před ní!
Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí. Všechna kola použitá na závodech musí být poháněna pouze lidskou silou a nesmí mít větší průměr než 29. Cyklokrosová kola jsou zakázaná!
Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva. Závodníci se řadí ve vyhrazeném prostoru u startu dle průběžného pořadí, pokud jsou přihlášeni ON-LINE před závodem, a dle pokynu pořadatele. Následuje prezentace jednotlivých účastníků. Minutu před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní a cílový koridor. Závodník se řídí pokyny pořadatele. Rodiče a doprovod závodníků nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať
Pořadatel závodu si vyhrazuje právo postavit v kategoriích Ženy, U23, Elite, Masters40, Masters50 do první řady na startu až 3 závodníky (za všechny zmíněné kategorie dohromady) z řad VIP, sponzorů, patronů apod. Závodník, který se osobně nezúčastní vyhlašování výsledků, ztrácí nárok na výhru. Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel je oprávněn provádět případné změny v ustanovení tohoto rozpisu.

Závodník porušuje pravidla:

viz VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD HORSKÝCH KOL ČSC (czechcyclingfederation.com)

Možnosti potrestání porušení pravidel:

viz VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD HORSKÝCH KOL ČSC (czechcyclingfederation.com)

Podání protestu:

viz VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD HORSKÝCH KOL ČSC (czechcyclingfederation.com)

Závody jsou určeny především pro širokou cyklistickou veřejnost!